TOP 10 - PEKARE

Nadjirestoran lista top 10 -Pekare je bazirana na velikom broju faktora koji su deo našeg iskustva, znanja i dugogodišnjeg rada u oblasti ugostiteljstva.