Carice Milice 12a Beograd
011 / 328-7810
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije nisu poželjne
  0 osoba
  Nacionalna kuhinja

O NAMA