Uslovi korišćenja

Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem portala NadjiRestoran.com, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.

Kopirajt

Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo preduzeća Studio Sette d.o.o. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema NadjiRestoran.com i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema NadjiRestoran.com, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem NadjiRestoran.com upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: office@nadjirestoran.com

Zaštićeno ime

NadjiRestoran.com je zaštićeno trgovačko ime sistema NadjiRestoran.com i vlasništvo je preduzeća Studio Sette d.o.o. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom NadjiRestoran.com. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom NadjiRestoran.com mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom NadjiRestoran.com ili preduzećem Studio Sette d.o.o.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu

Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema NadjiRestoran.com i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem NadjiRestoran.com može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Slanje sadržaja

NadjiRestoran.com nudi mogućnost slanja (upload) tekstova, slika, fotografija, videa, zvukova, muzike ili bilo kog drugog materijala (u daljem tekstu "Sadržaj") na ili kroz NadjiRestoran.com. Kada šaljete svoj Sadržaj na NadjiRestoran.com, saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije NadjiRestoran.com i partnerskih restorana, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

NadjiRestoran.com NEMA vlasništvo ili kopirajt nad Sadržajem koji šaljete. Vi zadržavate puno vlasništvo, i sadržaj možete koristiti za bilo koju namenu. U isto vreme, zadržavamo pravo da nastavimo da koristimo Sadržaj na NadjiRestoran.com i partnerskim sajtovima i aplikacijama, u skladu sa opisanim pravima. Pri tome, NadjiRestoran.com ne pretpostavlja prava na prodaju ili distribuciju vašeg Sadržaja trećim stranama bez vaše dozvole.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili kroz NadjiRestoran.com ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali.

NadjiRestoran.com zadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave.

Zloupotreba Servisa

NadjiRestoran.com zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, i slično, NadjiRestoran.com ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem NadjiRestoran.com. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema NadjiRestoran.com, molimo Vas da nam se obratite na adresu office@nadjirestoran.com.

Poricanje garancija

NadjiRestoran.com Vam obezbeđuje sistem 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema NadjiRestoran.com. NadjiRestoran.com se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. NadjiRestoran.com ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da sistem NadjiRestoran.com može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. NadjiRestoran.com ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema NadjiRestoran.com ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam NadjiRestoran.com nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Donesi.kom. Ni pod kojim uslovima NadjiRestoran.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema NadjiRestoran.com, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom

NadjiRestoran.com zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših narudžbina i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja

NadjiRestoran.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Donesi.kom u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na sistemu NadjiRestoran.com će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem sistema NadjiRestoran.com po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema NadjiRestoran.com i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema NadjiRestoran.com i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema NadjiRestoran.com.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem NadjiRestoran.com.