Omladinskih brigada 16a Beograd
011 / 319-2710
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  200 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA