Savski trg 7 Beograd
011 / 668-4541
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije nisu poželjne
  55 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA