Istarska 27 Beograd
011 / 265-1831
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije poželjne
  80 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA