Vuka Karadžića 2 Beograd
011 / 218-1931
  Kineski restorani
  Rezervacije poželjne
  0 osoba
  Kineska kuhinja

O NAMA