Beogradska 71 Beograd
011 / 323-8846
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  250 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA