Partizanske avijacije bb (TC Roda) Beograd
011 / 228-8610