Džona Kenedija 10e Beograd
011 / 319-3739
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije poželjne
  80 osoba
  Nacionalna kuhinja

O NAMA