Miloja Đaka 2a Beograd
011 / 367-5752
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  40 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA