Trešnjinog cveta 11 Beograd
011 / 630-2459
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  70 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA