Hadži Đerina 28 Beograd
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  20 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA