Savski kej bb, blok 70 Beograd
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  310 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA