Skerljićeva 20 Beograd
011 / 406-5794
  Internacionalni restorani
  Rezervacije nisu poželjne
  0 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA