Vodovodska 119 Beograd
011 / 250-3509
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije poželjne
  150 osoba
  Nacionalna kuhinja

O NAMA