Karađorđeva 2-4 Beograd
011 / 263-2957
  Internacionalni restorani
  Rezervacije poželjne
  0 osoba
  Internacionalna kuhinja

O NAMA