Uzun Mirkova 4/2 Beograd
011 / 262-6077
  Nacionalni Srpski restorani
  Rezervacije poželjne
  200 osoba
  Nacionalna kuhinja

O NAMA